English
Merhaba, üye girişi için tıklayınız
Selanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Selanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi FaaliyetleriSelanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Selanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Yazar :
Yayınevi :
Ürün Fiyatı :
225,00   (Kdv Dahil)

Osmanlı’nın son döneminin aktif siyasi aktörlerinden olan Emanuel Karasu, özellikle II. Abdülhamit’in hal’ tebliğini kendisine bildiren heyetin içerisinde Yahudi kimliğiyle yer alması bakımından birçok tarihsel komplo teorisinde adı anılan bir şahsiyettir.

II. Meşrutiyet sürecinde ise İttihat ve Terakki’den üç dönem milletvekili seçilmesi, Talat Paşa’yla olan yakınlığı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında elde ettiği serveti sebebiyle gerek döneminde gerekse de günümüze kadarki süreçte yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.

Mondros Mütarekesi’nden sonra değişen iktidar dengeleri sebebiyle bir süre tutuklanan, daha sonra mal varlığına el konulan, nihayetinde İtalyan vatandaşlığına geçmek suretiyle İtalya Devleti’nin himayesine giren Karasu hakkında bugüne kadar yapılmış araştırmalar ve çalışmalar, önemli bir tarihsel dönemeçte aktif rol oynamış bir kişiliğin faaliyetlerini anlamlandırmada yetersiz kalmaktadır.

Elinizdeki kitap ise Karasu’nun biyografisini tarafsız bir gözle değerlendiren ve Karasu’nun faaliyetleri üzerinden Osmanlı’nın yıkılış sürecine dair boşlukta bırakılan veya saptırılan tarihsel gerçeklikleri açığa çıkarma iddiasında olan bir çalışmanın ürünüdür.

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM - HAYATI

1- Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi

2- Ailesi, Eşi ve Çocukları

3- Vatandaşlık Bilgileri

4- Yahudi Kimliği ve Siyonizm Hakkındaki Görüşü̈

5- Mesleği

6- Sorgulanması ve Tutuklanması

7- Vefatı ve Vefatıyla İlgili Haberler

8- Şahsiyeti Hakkında Söylenenler

İKİNCİ BÖLÜM - SİYASİ FAALİYETLERİ

1- İttihat-Terakki ve Emanuel Karasu

a- İTC’nin Ortaya Çıkışı

b- Emanuel Karasu’nun İTC İçindeki Mevkii

2- II. Abdülhamit’in Hal’i ve Emanuel Karasu

a- Emanuel Karasu’nun Gözünden 31 Mart Vakası

b- Emanuel Karasu’nun Gözünden II. Abdülhamit’in Hal’i ve Diğer Yazılanlarla Karasu’nun Anlattıklarının Karşılaştırılması

3- Üstlendiği Siyasi Görevler

a- Milletvekilliği, Nafıa Encümeni Üyeliği, Uşi Antlaşması’nı İmzalayan Heyette Bulunması, Uluslararası Barış Konferansı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nu Temsil Etmesi ve “Commendatore” Unvanını Kazanması

b- Adana Olayları ve Emanuel Karasu’nun İnceleme Yapacak Heyete Seçilmesi

c- Maliye Encümenliğinden İstifa Etmesi

4- Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri’ne Yansıyan Muhtelif Konulardaki Görüşleri

a- Gayrimüslimlerin Askerlik Yapmaları Hakkındaki Görüşleri.

b- Adalet Vurgusu Yaptığı Sözleri

c- Hüsn-i Zan Hakkındaki Görüşleri

d- Tekelcilik Konusundaki Görüşleri

e- Bürokrasinin Azaltılması Hakkındaki Görüşleri

f- Rum Patrikhanesi ve Bulgar Eksarhlığı Arasında Anlaşmazlığa Sebep Olan Kilise ve Mektepler Hakkındaki Görüşleri

g- Rum Tehciri Konusundaki Görüşleri

h- Meclis’teki Borçlanma Tartışmalarında İfade Ettiği Görüşleri

i- 1909 İtalya Depremi’nin Meclis’te Görüşülmesi ve Karasu’nun Yardım Önerisi

j- Karasu’nun Meclis’teki Tansiyonu Düşüren Konuşmaları

5- Emanuel Karasu’nun Meclis-i Mebusan’da Katıldığı Takrirler

a- Karasu ve Arkadaşları Tarafından Kâmil Paşa İçin Verilen Güvensizlik Takrirleri

b- Karasu ve Arkadaşları Tarafından Trablusgarp Ahalisine Yapılacak Yardım İçin Kanun Maddesi Sunulması ve Osmanlı’ya Bayındırlık Faaliyetinin Kazandırılması İçin Verilen Takrir

SONUÇ

 

 

Ürün Özellikleri

Türkiye dışından vereceğiniz siparişler için lütfen kitabevi@salom.com.tr adresine, satın almak istediğiniz ürün(lerin) bilgisini, teslimat adresinizi ve iletişim bilgilerinizi bildiriniz.
Ayrıca +90 212 231 9282 no'lu telefondan da bize ulaşabilirsiniz.

For international orders; please contact kitabevi@salom.com.tr with the information of the products you want to buy, the delivery address and your contact information or alternatively, call +90 212 231 9282.

Para pedidos desde fuera de Turquía; póngase en contacto con kitabevi@salom.com.tr con la información de los productos que desean comprar, su dirección de entrega y datos de contacto o, llame al +90 212 231 9282.

Ürün Yorumları

Bu ürün ile ilgili henüz bir yorum yapılmamıştır.

Yorumunuzu bizlerle paylaşın

Adınız Soyadınız :
E-Posta Adresiniz :
İkon Seçimi :
Ürün Puanı :
Yorumunuz :