English
Merhaba, üye girişi için tıklayınız
Birinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi Mahallesi
Birinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi MahallesiBirinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi MahallesiBirinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi Mahallesi
Birinci Juderia - İzmir’in Eski Yahudi Mahallesi
Yazar :
Ürün Fiyatı :
300,00 TL Kdv Dahil
%20 İndirimli! :
240,00   (Kdv Dahil)

İzmir Yahudi toplumu, gerek Tire, Ankara, İstanbul, Selanik, Tsafet, Manisa gibi muhtelif Osmanlı kentlerinden, gerekse İber Yarımadası, İtalya, Fransa, Orta Avrupa ve Rusya’dan değişik zaman dilimlerinde gelen Yahudi göçmenlerce kurulmuştur. Romaniot, Mizrahi, Sefarad ve Aşkenaz kültürlerinin özümsendiği ve zamanla Sefaradlaşan bir topluluktur.

‘İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın amaçları içinde topluma ait Yahudi mirasın korunması, tanıtılması ve yaşatılması çok önemli bir yer tutmaktadır.  Bu amaçla Vakıf, bir dizi kitap yayınlamaya karar vermiştir. Bu kitaplar dizisi içinde İzmir Yahudi toplumunun geçmişi, yarattığı kültür mirası, bugünü ve geleceği üzerinde düşünceler, çalışmalar bulunması en büyük arzudur.

“Birinci Juderia” başlığı altında bu eser, dizinin ilk kitabı olarak Dr. Siren Bora’nın değerli çalışmaları ile vücut bulmuştur. İzmir’deki ilk Yahudi yerleşim yerlerini, mahalle ve sokaklarını, yaşamlarını anlatmaktadır.

 

(ARKA KAPAK YAZISI)
Mahalleyi, yaşayan canlı bir organizma olarak imgeleyin. Barındırdığı hanelerin, okulların, ibadethanelerin, hastanelerin ve dükkânların organları; yapılar arasındaki iletişim ve ilişkinin atar damarları; caddelerin ve sokakların kolları ve bacakları olduğunu düşünün. Gelişmeye meyilli bu organizmayı hayatta tutan yegâne varlık, insandır. Çünkü onun nefes almasını sağlayan, ona can veren, kan veren ve hareket kabiliyeti kazandıran insanoğlunun faaliyetleridir. Öte yandan insan da barındığı mahalle ve mahallesindeki yuva vasıtasıyla hayata tutunur. O yuva onun barınağıdır. Toprağa kök saldığı yerdir. Onun vasıtasıyla, toprakla bütünleşir, aidiyet kazanır. Bu yüzden, barınak değerlidir. Sahip çıkılır, korunur, kollanır. Sonuç olarak, bu kitapta anlatılan öykü ne bir kentin idari biriminin ne de o idari birimde yaşayan topluluğun öyküsü olmaktan ibarettir.
Bu kitap, insanıyla kaynaşıp hemhal olmuş, özdeşleşerek tek bir nesnel varlık haline gelmiş bir yuvanın öyküsüdür. İzmir’in en eski yerleşiklerinden biri olan İzmir Yahudi Cemaati’nin eski mahallesi, Birinci Juderia’nin 430 yıllık biyografisidir.

Dr. Siren Bora
1962 yılında İzmir’de doğan Siren Bora, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. 1985-1988 yılları arasında Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1990-1993 yılları arasında burslu olarak gittiği Kudüs İbrani Üniversitesi’nde, üniversite tarafından verilen İbranice derslerine devam etti. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde İzmir Yahudileri Tarihi üzerine doktora derecesini aldı. Şu anda İzmir ve çevresindeki Yahudi topluluklarının tarihi üzerine araştırmalar yapmakta ve akademik makaleler ve kitaplar yayınlamaktadır.

Yayınlanan Kitapları:
“İzmir Yahudilerinin Tarihi (1908-1923)” (İstanbul: Gözlem, 1995). (Türkçe).
“Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri” (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi - APİKAM, 2015). (Türkçe).
“Hahambaşı Hayim Palaçi (1788-1868) ve İzmir Yahudileri” (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi - APİKAM, 2016). (Türkçe).
“The Bodrum Jewish Cemetery” (İstanbul: Libra, 2017). (İngilizce).
“Anadolu Yahudileri - Ege’de Yahudilerin İzleri” (İstanbul: Gözlem, 2017). (Türkçe).
“Başlangıçtan Günümüze Tire’de Yahudi İzleri” (Ankara: Tire Belediyesi, 2018). (Türkçe).
“1928 Panorama de Smyrne” (İzmir: Yeşilyurt, 2019). (Türkçe).


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR
TABLOLAR, FOTOĞRAFLAR, HARİTALAR, BELGELER VE GRAVÜRLER LİSTESİ
ÖNSÖZ
GİRİŞ
I. BÖLÜM - İZMİR YAHUDİ MAHALLESİNİN KURULUŞUNA DEĞİN GEÇEN SÜREÇ
1- İzmir’in Osmanlılar Tarafından Fethi İle İlk Osmanlı Tahriri Arasında Geçen Zaman Süreci
2- On Altıncı Yüzyıl Tahrirleri
A- İlk Tahrir (1528-1529 Tahriri)
B- İkinci Tahrir (1575-1576 Tahriri)
3- İzmir’e Yahudi Göçleri
4- İzmir’de Yahudi Mahallesi (Birinci Juderia) Kuruluyor
II. BÖLÜM - 17. VE 18. YÜZYILLARDA BİRİNCİ JUDERİA
1- Birinci Juderia’nın İzmir’in Topografyasındaki Yeri
2- İzmir Yahudi Cemaati Kuruluyor
3- Birinci Juderia’da Meydana Gelen Gelişmeler
4- 1688 Depremi’nin İzmir ve Birinci Juderia Üzerindeki Etkileri
5- Cizye Defterlerinde Kayıtlı Yahudi Vergi Mükellefleri
6- 16. Yüzyıl ile 20. Yüzyıl Arasında İzmir’in Topografyasında Meydana Gelen Yapısal Değişiklikler
7- 17. ve 18. Yüzyıllarda Birinci Juderia’da Cadde ve Sokaklar
III. BÖLÜM - 19. VE 20. YÜZYILLARDA BİRİNCİ JUDERİA
1- 19. Yüzyıl Yangınları ve Birinci Juderia Üzerindeki Etkileri
2- Mahalle Teşkilatının Kurulması ve Sonraki Gelişmeler
3- Birinci Juderia’da Yedi Yahudi Mahallesi
4- 19. ve 20. Yüzyıllarda Birinci Juderia’da Cadde ve Sokaklar
5- İzmir Şer’iye Sicilleri’nde ve İzmir Askerlik Bedeli Cetvelleri’nde Yer Alan Birinci Juderia’ya İlişkin Bilgiler
A- Şer’iye Sicilleri
B- Askerlik Bedeli Cetvelleri
IV. BÖLÜM - BİRİNCİ JUDERİA’DA KURUMSAL YAPILAR
1- Sinagoglar
2- Okullar
3- Hastaneler
4- Hahamhane, Yetimhane ve Lazaretto
V. BÖLÜM - 17. YÜZYIL İLE 20. YÜZYIL ARASINDAKİ ZAMAN SÜRECİNDE İZMİR’İN TİCARET SEKTÖRÜ VE YAHUDİLER
1- İzmir’in Bir Dış Ticaret Merkezi Olarak Yükselişi
2- İzmir Ticaretinde Yahudilerin Rolü
3- Portekiz Yahudileri
4- Yahudilerin Dahil Olduğu Meslek Grupları
SONUÇ
EKLER
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN

 

Ürün Özellikleri

Türkiye dışından vereceğiniz siparişler için lütfen kitabevi@salom.com.tr adresine, satın almak istediğiniz ürün(lerin) bilgisini, teslimat adresinizi ve iletişim bilgilerinizi bildiriniz.
Ayrıca +90 212 231 9282 no'lu telefondan da bize ulaşabilirsiniz.

For international orders; please contact kitabevi@salom.com.tr with the information of the products you want to buy, the delivery address and your contact information or alternatively, call +90 212 231 9282.

Para pedidos desde fuera de Turquía; póngase en contacto con kitabevi@salom.com.tr con la información de los productos que desean comprar, su dirección de entrega y datos de contacto o, llame al +90 212 231 9282.

Ürün Yorumları

Bu ürün ile ilgili henüz bir yorum yapılmamıştır.

Yorumunuzu bizlerle paylaşın

Adınız Soyadınız :
E-Posta Adresiniz :
İkon Seçimi :
Ürün Puanı :
Yorumunuz :