“Bir Yüzleşme Serüveni: Shoah Sonrası Fransa’da Hafıza Politikaları” başlıklı etkinlikler serisi çerçevesinde, çağdaş Fransız Yahudiliği uzmanı tarihçi Philippe Boukara Fransız Kültür Merkezi’nde “Shoah döneminde Milletler içinde adil kişiler – Yahudiler’in hayatta kalma stratejisindeki rolleri” başlıklı bir konferans verecek. Mémorial de la Shoah’da eğitim koordinatörü, Collège des Bernardins – Faculté Notre Dame’da öğretim görevlisi olan ve Paris Siyasal Bilgiler’de ve Nancy II üniversitesinde bir dönem ders veren Fransa Yahudi-Hıristiyan Dostluk Derneği yönetici kurul üyesi Philippe Boukara, çok sayıda kolokyumun gerçekleşmesinin yanı sıra toplu eserlerin ve üniveriste yayınlarının hazırlanmasına da katkı sağladı.
Simültane çeviri.

Nora Şeni’nin bilimsel yönetiminde ve Anadolu Kültür, Mémorial de la Shoah, Paris 8 Üniversitesi ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle.

İstanbul Fransız Kültür Merkezi